Bilia kåret til beste bilhus i Norsk Kundebarometer 2023

Vi svært glade for å se at Bilia ble plassert som beste bilhus og en femteplass totalt i år. Ikke bare gjør Bilia det bra, bilmerkene våre er også de tre beste i kåringen, med Toyota på sjetteplass, Volvo på syvendeplass og BMW på tiendeplass. Vi er veldig glade for å være en del av Bilia-familien å jobbe sammen mot å bli bransjen beste servicebedrift.

Den gode plasseringen i Norsk Kundebarometer viser at vi er på rett vei mot  visjonen vår om å bli bransjens beste servicebedrift. Vi tror at mennesker vil ha med mennesker å gjøre også i fremtiden, og vi skal fortsette å sette kundene våre i sentrum, samt strekke oss for å møte og overgå forventningene deres.

2022 var et utfordrende år for bilbransjen. Komponentmangel i bilproduksjonen førte til forsinkelser og tidvis behov for endringer av spesifikasjoner på bestilte biler. Det har vært krevende å sikre fortsatt gode kundeopplevelser i lys av disse utfordringene. Derfor er det kanskje ekstra gledelig at bilbransjen, til tross for dette, gjør det så godt i Norsk Kundebarometer med fire aktører blant topp ti.

Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI, hvor 159 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer bedømmes. 5 184 norske forbrukere har sagt sin mening i årets undersøkelse og uttrykt seg om hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester fra.

Undersøkelsen måler kundetilfredshet og lojalitet på en skala fra 0 til 100, der 0 er dårligst og 100 er best. Ifølge skalaen lykkes bedrifter som oppnår mer enn 80 kundetilfredshetspoeng med å begeistre kundene sine. Bilia har fått over 80 poeng i undersøkelsen.

Norsk kundebarometer – Resultater 2023

Se hele listen på www.kundebarometer.com